Ανασκόπηση των βασικών μετρήσεων του bitcoin που επηρεάζουν την τιμή του στην αγορά

 

Μια αλληλουχία πτωτικών ενδείξεων

Στους αξιωματούχους της Fed έχουν απαγορευτεί οι δηλώσεις πριν από την ανακοίνωση των αποφάσεων της Κεντρικής Τράπεζας και οι επενδυτές κάνουν εικασίες για μειώσεις επιτοκίων το 2023 και το 2024. Στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης τα επιτόκια της Fed του Δεκεμβρίου 2023 τιμολογούνται στο 4,5%, ενώ για τον Δεκέμβριο 2024 η τιμολόγηση βρίσκεται στο 3,5%, κάτι που συνιστά μια επιθετική μείωση.

Ο κύριος στόχος της Fed και του Jerome Powell είναι ο έλεγχος του πληθωρισμού και η σύσφιξη των δημοσιονομικών συνθηκών. Ωστόσο, από τα μέσα Οκτωβρίου, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν χαλαρώσει καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων μειώθηκαν, τα πιστωτικά περιθώρια αντιστράφηκαν σε επίπεδα πολλών δεκαετιών και οι μετοχές σημείωσαν άνοδο. Η διαφορά της απόδοσης του δεκαετούς και διετούς ομολόγου έκλεισε στο νέο εύρος των -84 μονάδων βάσης.

Τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού που ανακοινώθηκαν στις 9 Δεκεμβρίου ήταν χειρότερα του αναμενόμενου ωστόσο το ενδιαφέρον της αγοράς επικεντρώνεται στα στοιχεία του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ - CPI). Τα στοιχεία του ΔΤΚ που θα ανακοινωθούν σήμερα Τρίτη 13 Δεκεμβρίου θα διαμορφώσουν τις αποφάσεις που θα ανακοινώσει η Fed την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου για τα επιτόκια και σύμφωνα με τις προβλέψεις η πιθανότητα για αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης που θα οδηγήσει τα επιτόκια στο 4,25-4,50% συγκεντρώνει το 75%.

Η δυσκολία εξόρυξης Bitcoin και το ποσοστό κατακερματισμού συνεχίζουν να αυξάνονται

Η προσαρμογή στη δυσκολία εξόρυξης του bitcoin στις 6 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκε στο 7,32%, που είναι η μεγαλύτερη αρνητική προσαρμογή από τον Ιούλιο του 2021, όταν η προσαρμογή ξεπέρασε το 20% μετά την απαγόρευση εξόρυξης bitcoin στην Κίνα, της αποσύνδεσης των miners και της πτώσης του hash rate (ισχύς κατακερματισμού) στα 84 EH/s.

Και μπορεί η υποχώρηση στη δυσκολία εξόρυξης να προκαλεί ανακούφιση στους miners, ωστόσο, αυτή η ανακούφιση αναμένεται να είναι προσωρινή, καθώς η ισχύς κατακερματισμού έχει ήδη αρχίσει να αυξάνεται σε επίπεδα γύρω στα 250 EH/s.

Από την απαγόρευση εξόρυξης στην Κίνα το περασμένο καλοκαίρι, η δυσκολία εξόρυξης και η ισχύς κατακερματισμού τριπλασιάστηκαν, γεγονός που δείχνει ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια του bitcoin δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη.


Το bitcoin κάτω από το παγκόσμιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Το μοντέλο που δημιούργησε ο Charles Edwards (Capriole Investments) για να προσδιορίσει πόσο κοστίζει η παραγωγή ενός bitcoin με βάση το κόστος παραγωγής και ηλεκτρικής ενέργειας, λειτουργεί ως στήριξη για την τιμή κατά τη διάρκεια των bear markets (πτωτικών αγορών) και μόνο τέσσερις φορές στην ιστορία του bitcoin η τιμή έχει πέσει κάτω από το παγκόσμιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τιμή του bitcoin είχε υποχωρήσει κάτω από το παγκόσμιο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid και στην τρέχουσα περίοδο κατά το μεγαλύτερο μέρος του Νοεμβρίου μετά την κατάρρευση του FTX με την τιμή να διαμορφώνεται στα περίπου $16.900 και πλέον βρίσκεται και πάλι κάτω από αυτό.

Ένα παρόμοιο μοντέλο που δημιουργήθηκε από τον Hans Hague λαμβάνει υπόψη την παλινδρόμηση της δυσκολίας εξόρυξης και την κεφαλαιοποίηση της αγοράς για να υπολογίσει το συνολικό κόστος της παραγωγής ενός bitcoin.

Το κόστος παραγωγής ενός bitcoin είναι επί του παρόντος βρίσκεται στα $18.872, δηλαδή πάνω από την τρέχουσα τιμή του. Κατά τη διάρκεια της κατάρρευσης του FTX η τιμή του bitcoin έπεσε κάτω από τιμή του μοντέλου για πρώτη φορά μετά την bear market του 2019-20.

 

 

H συσσώρευση στην bear market

Ο δείκτης συσσώρευσης αντικατοπτρίζει το μέγεθος συσσώρευσης BTC των οντοτήτων σε σχέση με την κατοχή τους. Ο δείκτης αποτυπώνει τόσο το μέγεθος του ισοζυγίου της οντότητας (ποσοστό συμμετοχής) όσο και την ποσότητα των νέων νομισμάτων που απέκτησαν/πώλησαν τον τελευταίο μήνα (τη μεταβολή του ισοζυγίου).

Η μέτρηση του δείκτη τάσης συσσώρευσης κοντά στο 1 υποδηλώνει ότι, συνολικά, επικρατεί συσσώρευση από τις μεγαλύτερες οντότητες (ή από μεγάλο μέρος του δικτύου) ενώ η μέτρηση κοντά στο 0 υποδηλώνει ότι επικρατεί διανομή ή ότι η συσσώρευση δεν είναι μεγάλη. Ο δείκτης παρέχει πληροφορίες για το μέγεθος του ισοζυγίου των συμμετεχόντων στην αγορά και τη συσσώρευσή τους τον τελευταίο μήνα.

Στο παρακάτω διάγραμμα υπογραμμίζονται οι περιπτώσεις που η τιμή του bitcoin σημείωσε πτώση ενώ επικρατούσε συσσώρευση από τους επενδυτές. Κατά την κατάρρευση του FTX που οδήγησε την τιμή του bitcoin στα $15.500 καταγράφηκε το ίδιο ποσοστό συσσώρευσης όπως και κατά την κατάρρευση του Luna, της πανδημίας covid και της bear market του 2018.

Η τάση συσσώρευσης ανά κατηγορία κατόχων δείχνει ότι την τρέχουσα περίοδο όλες οι κατηγορίες κατόχων σημειώνουν συσσώρευση για διάστημα άνω του μήνα κάτι που για το 2022 καταγράφεται για πρώτη φορά και υποδηλώνει ότι οι επενδυτές αναγνωρίζουν αξία στην επένδυσή τους.

Οι θέσεις ανοικτού ενδιαφέροντος μειώθηκαν και η μόχλευση και η μεταβλητότητα υποχώρησαν

Αρκετοί από τους κινδύνους στα παράγωγα bitcoin έχουν υποχωρήσει λόγω του μακροοικονομικού και γενικότερου κλίματος.

Οι θέσεις ανοιχτού ενδιαφέροντος (OI) στο Binance έχουν πλέον επιστρέψει στα επίπεδα του Ιουλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε θέσεις ανοιχτού ενδιαφέροντος είναι τα συνολικά κεφάλαια σε αυτές τις τοποθετήσεις και σύμφωνα με τα στοιχεία πάνω από 35.000 BTC έχουν μετακινηθεί από τις 5 Δεκεμβρίου, που αντιστοιχούν σε $595 εκατ. και αυτό μεταφράζεται σε μείωση των θέσεων OI κατά περίπου 30%.

Όσο λιγότερη μόχλευση στο σύστημα, τόσο το καλύτερο και το αξίωμα αυτό ποσοτικοποιείται από τον δείκτη εκτίμησης μόχλευσης (ELR). Ο δείκτης ELR αποτιμά τον λόγο των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης σε θέσεις ανοιχτού ενδιαφέροντος με το απόθεματικό του αντίστοιχου ανταλλακτηρίου. Ο ELR έχει μειωθεί από την κορύφωση του 0,41 στο 0,3. Ωστόσο, στις αρχές του 2022, ο δείκτης βρισκόταν στο 0,2 άρα εξακολουθεί να δημιουργείται αρκετή μόχλευση στο οικοσύστημα.

Η σιωπηρή μεταβλητότητα αποτυπώνει την εκτίμηση της αγοράς για αστάθεια. Με δεδομένο την τιμή ενός δικαιώματος προαίρεσης, μπορούμε να υπολογίσουμε την αναμενόμενη μεταβλητότητα του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Τυπικά, η σιωπηρή μεταβλητότητα (IV) είναι η μόνη σταθερά στο εύρος απόκλισης της αναμενόμενης κίνησης της τιμής ενός περιουσιακού στοιχείου κατά τη διάρκεια ενός έτους.

Η εξέταση At-The-Money (ATM) του δείκτη IV παρέχει μια σταθερή εικόνα των προσδοκιών αστάθειας, οι οποίες μεταβάλλονται ανάλογα με την πραγματοποιηθείσα αστάθεια και το κλίμα της αγοράς. Η μέτρηση αυτή δείχνει την ATM σιωπηρή μεταβλητότητα για συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης που λήγουν σε μία εβδομάδα και όπως έγινε τον Ιούνιο στην κατάρρευση του Luna, έτσι και μετά την κατάρρευση του FTX, η σιωπηρή μεταβλητότητα έχει υποχωρήσει σε χαμηλό έτους.

 

 

To bitcoinsgreece.gr χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου. Με την πλοήγησή σας στο site συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies.