Η μεγάλη μεταβλητότητα σε συνδυασμό με την επιθετική ανάπτυξη στον χώρο του Web 3 έφεραν το bitcoin και τα κρυπτονομίσματα στο επίκεντρο των χρηματοοικονομικών αγορών το 2022. Η Block Inc. διερευνώντας περαιτέρω αυτές τις τάσεις, δημοσίευσε πρόσφατα μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 9.500 άτομα από 14 χώρες σε όλο τον κόσμο.


Στην έρευνα υπό τον τίτλο «Bitcoin: Γνώση και Αντίληψη» που διεξήγαγε η Block Inc. σε συνεργασία με την Wakefield Research διερευνώνται οι τάσεις στις αντιλήψεις για το bitcoin και προκύπτει ότι οι περισσότεροι το θεωρούν ως μέσο πληρωμής.

Οι λόγοι για τους οποίους αγοράζουν ή δεν αγοράζουν bitcoin

Ο πιο συνηθισμένος λόγος για την αγορά bitcoin ανεξάρτητα από την εισοδηματική κατηγορία των ερωτώμενων είναι η προοπτική της αποκόμισης χρημάτων. Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει και άλλες τάσεις για τη χρήση του bitcoin. Τα άτομα που διαθέτουν εισοδήματα άνω του μέσου όρου είναι πιο πιθανότερο να αγοράσουν bitcoin με το πλεόνασμα των μετρητών τους για λόγους διαφοροποίησης των τοποθετήσεων τους και προστασίας από τον πληθωρισμό.

Αντίθετα, τα άτομα που διαθέτουν χαμηλότερα εισοδήματα συνήθως αγοράζουν bitcoin για την αποστολή χρημάτων και την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα του bitcoin περισσότερο από εκείνους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού εισοδήματος.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η κατοχή bitcoin αντιμετωπίζεται με επιφυλακτικότητα και η έλλειψη γνώσης για αυτό είναι ο πιο κοινός λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι δεν το αγοράζουν.

Άλλοι λόγοι που επικαλούνται για τη μη αγορά bitcoin είναι η κυβερνοασφάλεια, η αστάθεια των τιμών και οι ρυθμιστικές αβεβαιότητες.

 

 

Λύση στην ανισότητα φύλων

Σύμφωνα με την έκθεση, δεν υπάρχει διάκριση φύλων μεταξύ των κατόχων bitcoin οι οποίοι θεωρούν τους εαυτούς τους ειδικούς. Από την άλλη πλευρά, οι γυναίκες, τείνουν περισσότερο να αγοράζουν bitcoin για τη χρηστικότητά του σε σύγκριση με τους άνδρες.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση,

«Το 47% των γυναικών δηλώνουν ως λόγο για την αγορά bitcoin την προοπτική αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, έναντι μόλις του 34% των ανδρών. Ομοίως, το 47% των γυναικών δηλώνουν ως λόγο αγοράς του bitcoin την προοπτική χρήσης του για την αποστολή χρημάτων σε άλλους έναντι του 27% των ανδρών».

Αισιοδοξία για την πορεία του

Στα ευρήματα της έρευνας αξιοσημείωτος είναι ο συσχετισμός της γνώσης για το bitcoin με την αισιοδοξία για την πορεία του. Όπως απάντησαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα όσο περισσότερο αισθάνονται ότι γνωρίζουν το κρυπτονόμισμα, τόσο πιο αισιόδοξοι είναι για το μέλλον του.

Επιπλέον, όπως έχει βρεθεί και σε προηγούμενες έρευνες, η γενιά των millennials (η δημογραφική ομάδα τα μέλη της οποίας γεννήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980) τείνει να είναι η πιο αισιόδοξη για το μέλλον του bitcoin ενώ η γενιά των baby-boomers (η δημογραφική ομάδα τα μέλη της οποίας γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1946 και 1964) η λιγότερο αισιόδοξη.

Η τρέχουσα κατάσταση με τα κρυπτονομίσματα

Αξίζει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι οι απόψεις για το bitcoin παραμένουν διχασμένες στους mainstream κύκλους. Για παράδειγμα, πρόσφατη έρευνα του Reuters, υπογράμμισε τις «ανησυχίες» που σχετίζονται με τα κρυπτονομίσματα, προσδιορίζοντας ως επίκεντρό τους τον πιθανό αντίκτυπο της κρυπτογράφησης στην οικονομική σταθερότητα και την ανάγκη προστασίας των ευάλωτων χρηστών.

Και φυσικά οι ρυθμιστικές αρχές δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία των μικροεπενδυτών για το νέο περιουσιακό στοιχείο. Τουλάχιστον, όχι ακόμα.

 

 

To bitcoinsgreece.gr χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου. Με την πλοήγησή σας στο site συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies.