Τα on-chain στοιχεία δείχνουν ότι περίπου το 82% του αποθέματος των βραχυπρόθεσμων κατόχων (short-term holders - STH) bitcoin καταγράφει απώλειες, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να έρχεται πτώση της τιμής. Επιπλέον, το συνολικό απόθεμα των STH μειώνεται, σε επίπεδο ιστορικού χαμηλού.


Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο δελτίο της Glassnode, το απόθεμα bitcoin των STH πλησιάζει σε ιστορικό χαμηλό, ενώ το 82% αυτού καταγράφει απώλειες.

Ως «απόθεμα βραχυπρόθεσμων κατόχων» ορίζεται το μέρος του συνολικού αποθέματος bitcoin που έχει διακρατηθεί για λιγότερο από 155 ημέρες.

Οι συγκεκριμένοι επενδυτές - κάτοχοι είναι συνήθως εκείνοι που πουλούν τα νομίσματά τους σε περιόδους μεταβλητότητας και αστάθειας της αγοράς, και ειδικά σε περιόδους πτώσης.

Ο on-chain δείκτης για το απόθεμα bitcoin των STH σε κέρδη/ζημίες, αποτυπώνει την ποσοστιαία κατανομή μεταξύ των νομισμάτων που διακρατώνται με κέρδος και εκείνων που διακρατώνται με απώλειες.

Όταν το ποσοστό του αποθέματος σε απώλειες είναι μεγάλο είναι πιθανότερο να σημειωθούν ισχυρότερες πιέσεις πωλήσεων στην αγορά, καθώς οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι την εγκαταλείπουν ευκολότερα.

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η τάση του αποθέματος BTC των STH από το 2011:

Όπως φαίνεται στο γράφημα το απόθεμα bitcoin των STH ακολουθεί μια σταθερή πτωτική τάση στο μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας του νομίσματος και επί του παρόντος βρίσκεται κοντά σε ιστορικό χαμηλό. Μείωση του αποθέματος σημειώνεται και όταν κάποια νομίσματα «ωριμάζουν» και ξεπερνώντας το όριο των 155 ημερών «μετακινούνται» στο «απόθεμα των μακροπρόθεσμων κατόχων».

 

 

Με δεδομένο ότι οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι αποτελούν την πηγή ισχυρών πιέσεων πώλησης στην αγορά, η σημαντική μείωση του αποθέματός τους, του αριθμού, δηλαδή, των νομισμάτων που κατέχουν μπορεί να ερμηνευτεί ως ανοδικό σινιάλο για την τιμή του κρυπτονομίσματος.

Ωστόσο, παρότι το απόθεμά τους είναι χαμηλό, το 82% αυτού σημειώνει απώλειες. Έτσι, παρά τη μείωση του συνολικού αποθέματος, αυτά τα νομίσματα που διακρατώνται με απώλειες ανέρχονται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια BTC και μπορούν να αυξήσουν σημαντικά τις πιέσεις πωλήσεων στην αγορά.

Στην τρέχουσα περίοδο, καθώς οι μακροοικονομικές αβεβαιότητες, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, κυριαρχούν στην αγορά του bitcoin, είναι αρκετά πιθανό οι βραχυπρόθεσμοι κάτοχοι να υποχωρήσουν τελικά και να εγκαταλείψουν την αγορά σε περίπτωση που τα νομίσματά τους παραμείνουν στο κόκκινο ή διευρύνουν τις απώλειές τους.

Η τιμή του BTC

Σήμερα, Τετάρτη 16 Μαρτίου, η τιμή του bitcoin βρίσκεται στην περιοχή των 39.870 δολαρίων, έχοντας σημειώσει πτώση κατά 1% τις τελευταίες επτά ημέρες. Τον περασμένο μήνα, το κρυπτονόμισμα σημείωσε πτώση 10%.

Στο παρακάτω διάγραμμα αποτυπώνεται η πορεία της τιμής του BTC τις τελευταίες πέντε ημέρες.

 

 

To bitcoinsgreece.gr χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου. Με την πλοήγησή σας στο site συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies.