Η ισχύς κατακερματισμού είναι μια βασική μέτρηση ασφάλειας του δικτύου του bitcoin. Όσο περισσότερη ισχύς κατακερματισμού (υπολογιστική ισχύς εξόρύξης) είναι διαθέσιμη στο δίκτυο, τόσο μεγαλύτερη είναι η ασφάλειά του και η συνολική αντίστασή του σε επιθέσεις. Αν και η ακριβής ισχύς κατακερματισμού του bitcoin είναι άγνωστη, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί από τον αριθμό των μπλοκ που εξορύσσονται και τον τρέχοντα βαθμό δυσκολίας εξόρυξης. Το γράφημα χρησιμοποιεί μέσο όρο 7 ημερών. Αναλύοντας τα δεδομένα σχετικά με το ποιος εξόρυξε πόσα block, μπορούμε να εκτιμήσουμε περίπου τα hashrates των ομάδων (pools).

To bitcoinsgreece.gr χρησιμοποιεί cookies για την αποτελεσματική λειτουργία του ιστοτόπου. Με την πλοήγησή σας στο site συμφωνείτε στην αποδοχή των cookies.